Skoči na glavno vsebino

V prvi polovici marca smo na razredni stopnji spet bolj aktivno delali na medsebojnih odnosih. V vseh razredih smo uro pouka namenili pogovoru o kulturi, kulturnosti in poskusili odgovoriti na vprašanja: Kaj je kultura? Kdo je kulturen? Kako smo kulturni do sebe, do drugih ljudi, do narave, do stvari in do hrane? Vsa razmišljanja smo strnili in jih v obliki miselnega vzorca oblikovali na panoju na šolskem hodniku. Vsak dan v  tednu je učence na oglasni deski čakala naloga, ki so jo izpolnili v šoli, podaljšanem bivanju ali doma. 
Ob zaključku projekta ugotavljamo učiteljice, da naši otroci obvladajo teorijo za čisto petico. Da bi dobili vsaj štirico za prakso, bo potrebno še naprej vsakodnevno spodbujanje in opozarjanje učiteljev, staršev, starih staršev in drugih odraslih. Zaključek projekta je ujet na fotografijah. 

Zapisala Mojca Florjančič

Dostopnost