Spoštovani starši

Vabimo vas na predavanje mag. Romana Koštala z naslovom:

Vloga staršev pri preprečevanju razvoja različnih oblik zasvojenosti

“Tekom interaktivnega predavanja bomo opredelili, kaj pomeni živ odnos, najprej do samega sebe in posledično tudi v odnosu do drugih ljudi. Spoznali bomo, na kakšne načine skozi odnos in odnose lahko delujemo v smeri preprečevanja različnih oblik zasvojenosti.”

Predavanje bo po roditeljskih sestankih v četrtek, 13. 2. 2020 ob 18.00 v jedilnici šole.

Na šoli se trudimo organizirati kakovostna predavanja, ki so vam kot staršem pri delu z vašimi otroki lahko v veliko pomoč ali potrditev. Glede na to, da so v današnjem času otroci že zelo zgodaj izpostavljeni različnim oblikam zasvojenosti (od računalniških iger, družabnih omrežij,…), je pomembno, da smo starši o tem kar se da dobro osveščeni. Le tako bomo znali ustrezno ukrepati, če bo potrebno.

Nasvidenje na predavanju.

Ciril Makovec, ravnatelj