Za nadarjene

Program dela z nadarjenimi učenci

Šola bo tudi v letošnjem letu nadaljevala z uresničevanjem Koncepta dela z nadarjenimi učenci, ki izhaja iz nalog, ki jih šoli za delo z nadarjenimi učenci nalaga Zakon o OŠ.

  1. triada: Delo z nadarjenimi učenci je predvideno kot notranja diferenciacija ali usmerjanje v interesne dejavnosti v okviru ponudbe šole in zunanjih izvajalcev.
  2. in 3. triada: V lanskem šolskem letu smo od 7. – 9. razreda identificirali nadarjene učence. V letošnjem letu bomo zanje pripravili individualizirane programe. Evidentiranje in identifikacijo pa bomo izvedli za letošnje 7. razrede.

Učitelji so pripravili nabor dejavnosti za nadarjene učence. Vse te dejavnosti bodo mentorji posamezne dejavnosti ponudili tudi drugim učencem. Poleg tega bomo učencem ponudili različne interesne dejavnosti ter dodatni pouk.

MENTOR

DEJAVNOST

RAZRED

ČAS IZVEDBE

Vesna Taljat Geografske delavnica na taboru za nadarjene 7. –  9. razred september ali oktober
Vesna Taljat Tekmovanje iz zgodovine 8. in 9. razred Priprave od septembra/oktobra do tekmovanj
Vesna Taljat Tekmovanje iz geografije 6. – 9. razred Priprave od septembra/oktobra do tekmovanj
Valentina Dobravec J. Jezikovna delavnica na taboru za nadarjene 7. – 9. razred september
Mirko Kavčič Likovni krožek 6. – 9. razred celo leto (torki 6. ura)
Mirko Kavčič Video krožek 6. – 9. razred celo leto (petki 7. ura)
Mirko Kavčič

Sodelovanja na natečajih

Izvedba v okviru rednih ur, IP in ID

4. – 9. razred
Mateja Maretič Motivacijski vikend za nadarjene 7. – 9. razred september ali oktober
Agnes Kozorog Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 7. –  9. razred september – december
Agnes Kozorog Tekmovanje za Proteusovo priznanje 8. in 9. razred september – december
Agnes Kozorog Tekmovanje Evropski denarni kviz 8. in 9. razred november – marec
Agnes Kozorog Sodelovanje na taboru za nadarjene na Šentviški Gori z naravoslovnimi vsebinami 6. –  9. razred september ali oktober
Gimnazija Tolmin Tabor za nadarjene 8. – 9. razred junij

Dostopnost