Skoči na glavno vsebino

Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine. Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti. V letih delovanja našega šolskega sklada nam je s sredstvi, ki jih je zbral naš šolski sklad uspelo premostiti marsikatero materialno ali finančno zagato naših učencev ter s tem tudi večjo vključenost v nadstandardne programe, ki jih izvajamo.

Zato vas Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, v sodelovanju s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen

»Šolski sklad OŠ Most na Soči«
Šolski sklad bo sredstva namenjal za:

  • pomoč učencem iz socialno šibkejšega okolja
  • pomoč nadarjenim učencem na posameznih področjih
  • pomoč učencem z večjimi zdravstvenimi težavami
  • enkratno pomoč učencem pri nepredvidenih dogodkih (naravne in ostale nesreče)
  • sofinanciranje dejavnosti posameznega učenca, oddelka ali razreda, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, tekmovanja, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, … )
  • nagrajevanje (praktične nagrade) posameznim učencem ali skupin učencev za izjemne dosežke na različnih področjih dela
  • sofinanciranje raziskovalne in projektne dejavnosti učencev na šoli
  • pomoč pri nakupu nadstandardne opreme

Ocena višine sredstev, ki jih želimo zbrati: 2.000,00 €
Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo ter ga oddate razredniku ali v računovodstvu Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči ali ga v fizični obliki pošljete kar po pošti na šolski naslov.

Vse informacije dobite pri ga. Tanji Cvijanović, tel. 05/38-41-561, e-pošta info@os-mostnasoci.si, na spletni strani sklada 05 ter po elektronski pošti info@sklad05.si.

Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine,

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Ciril Makovec, ravnatelj

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

Primož Šporar, predsednik uprave

znak ošBarve1

2015_logo_sklad 05

 

Dostopnost