Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši – Šentviška Gora

Roditeljski sestanki

–  15. 9. 2022: prvi skupni roditeljski sestanek

–  16. 2. 2023: drugi skupni roditeljski sestanek 

–  april ali začetek maja 2023: 3. rod. sestanek za starše učencev 4. razreda ( predstavitev ŠN), na CŠ

– november: predavanje za starše na CŠ

 

Pogovorne ure so enkrat mesečno.

Datumi popoldanskih pogovornih ur od  14.30 do 16.00 oz. po dogovoru na 1.roditeljskem sestanku:
13. 10., 10. 11., 8. 12., 12. 1., 2. 3., 6. 4., 18.5., 20.6.

Urnik dopoldanskih pogovornih ur, ki so vsak teden in potekajo po telefonu:

učitelj ura
Vlasta Sotenšek Ob četrtkih od 10.00 do 10.45 oz. po dogovoru pred poukom
Erika Laharnar Ob četrtkih od 11.30 do 12.15  oz. po dogovoru pred poukom
Maja Volarič Ob četrtkih od 11.30 do 12.15 oz. po dogovoru pred poukom
Mirko Kavčič, učiteljica TJA Po dogovoru

 

Neformalne oblike srečanja

  • skupni zaključek šolskega leta, če bodo druženja dovoljena

 

 

Predstavnika v svetu staršev

  • za oddelek 1. in 2. r:

za oddelek 3. in 4.r:

Dostopnost