Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki
–  11. 9. 2018, prvi skupni roditeljski sestanek

–  12. 2. 2019, drugi skupni roditeljski sestanek skupaj s predavanjem na CŠ

–  april 2019, tretji rod. sestanek za starše učencev 4. razreda
Pogovorne ure so enkrat mesečno, vsak drugi delovni torek v mesecu od 14.30 do 16.00.

Urnik popoldanskih pogovornih ur:

– torek, 19. 02. 2019

– torek,   9. 10. 2018                                                       – torek, 12. 03. 2019

– torek, 13. 11. 2018                                                       – torek,   9. 04. 2019

– torek, 11. 12. 2018                                                       – torek,   7. 05. 2019

– torek,   8. 01. 2019                                                       – ponedeljek, 17. 06. 2019

Urnik dopoldanskih pogovornih ur:

učitelj ura
Vlasta Sotenšek ob torkih od 11.35 do 12.20 oz. po dogovoru pred poukom
Erika Laharnar ob torkih od 12.45 do 13.30  oz. po dogovoru pred poukom

Ana Selinec Kozorog

 

ob torkih od 11.35 do 12.20 oz. po dogovoru pred poukom

Barbara Testen

 

ob torkih od 12.45 do 13.30  oz. po dogovoru pred poukom

Tina Stare

 

ob ponedeljkih, 6. šol. uro

 

Neformalne oblike srečanja

  • decembrska ustvarjalna delavnica
  • skupni zaključek šolskega leta

 

 

Predstavnika v svetu staršev

  • za oddelek 1. in 2. r: Kristina Murovec
  • za oddelek 3. in 4.r: Silvija Klemenčič