Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti – PŠ Šentviška Gora

USTVARJALNE DELAVNICE

V ustvarjalnih delavnicah se bomo srečevali ob sredah7. šolsko uro. Ustvarjali bomo z različnimi materiali (papir, naravni materiali, odpadna embalaža, volna, blago …) in s tem razvijali ročne spretnosti ter ustvarjalnost. Izdelovali bomo izdelke za okrasitev šolskih prostorov, voščilnice, darila za različne priložnosti ter druge uporabne ali dekorativne izdelke. Pred prireditvami bomo ure namenili vajam, načrtovanju in izdelovanju scene ter rekvizitov za nastope. Urejali bomo tudi literarne in likovne prispevke za šolsko glasilo. Upoštevali bomo ideje in želje otrok.

Mentorici: Vlasta Sotenšek in Erika Laharnar

BRALNA ZNAČKA, EKO BRALNA ZNAČKA

Za 1. in 2. razred je namenjena  Bralni znački 5. šolska ura ob petkih.
Učenci skupaj s starši preberejo 3 starosti primerne knjige po lastni izbiri ter se naučijo dve pesmici.
Vsebino knjige povedo učiteljici in sošolcem, prav tako naučeni pesmici.

Knjige za Eko bralno značko bomo prebrali skupaj.

Mentorica: Vlasta Sotenšek

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR IN ORFFOVA SKUPINA

Prepevali bomo otroške ljudske in umetne pesmi, pa tudi otroške popevke, ki jih učenci radi pojejo. Repertoar bomo prilagodili starostni stopnji ter potrebam priložnosti (nastopi v kraju).

Učence bom spodbujala k solo prepevanju. Tudi letos se bomo učili igrati na Orffove instrumente, tako da bomo z instrumentalnimi skladbami popestrili naše nastope.
Dejavnost poteka ločeno:

ob ponedeljkih 7. šol. uro: učenci 3. in 4.r,

ob četrtkih, 7. šol. uro pa učenci 1. in 2.r

Mentorica: Erika Laharnar

 

POPOLDANSKA POTEPANJA

Organizirali bomo 2 pohoda po Šentviški planoti v popoldanskem času  (predvidoma enega v jesenskem in enega v spomladanskem času).

V marcu pa bomo v dopoldanskem času izvedli športni dan v spremstvu planinskih vodnikov Vinka ali Majde Pagon.

 

Mentorica: Vlasta Sotenšek, spremljevalka: Erika Laharnar

Dostopnost