Skoči na glavno vsebino

Dolenja Trebuša

NASLOV:

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Podružnična šola Dolenja Trebuša

Dolenja Trebuša 68

5283 Slap ob Idrijci

TELEFON: 05 38 41 580

E- MAIL: PS.dolenja-trebusa(na)guest.arnes.si

Vodja podružnice: Nives Gruden

 
 
SEZNAM ZAPOSLENIH

Ana Makovec – razredničarka 1. in 2. b

Ana Jovanović – 2. strokovna delavka v 1. b

Nives Gruden – razredničarka 3. in 4. b

Barbara Testen Ranković – angleščina, likovna umetnost in podaljšano bivanje

Anja Slokan – podaljšano bivanje (četrtek)

Metoda Komac – gospodinja in čistilka

Urška Nuk – gospodinja in čistilka

 

PODALJŠANO BIVANJE je organizirano od 11.40 do 15.30. Izvajata ga učiteljici Barbara Testen Ranković in Anja Slokan.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV je organizirano v šoli od 6.30 do 8.00. Izvajajo ga učiteljice Nives Gruden (ponedeljek, petek), Ana Makovec (torek, sreda) in Barbara Testen Ranković (četrtek).

 

DEŽURSTVO med odmorom za malico (8.45 – 9.00) in glavnim odmorom (10.35 – 10.55) izvajajo učiteljice Nives Gruden (ponedeljek, petek), Ana Makovec (torek, sreda) in Barbara Testen Ranković (četrtek). 

Za čiščenje vrtca in šole ter kuhinjska opravila skrbita Metoda Komac in Urška Nuk (kosilo pripelje hišnik s centralne šole).

Za popravila na šoli in razvoz kosil skrbita hišnika Valter Černigoj in Tomo Blaško.

Število učencev po razredih z razredničarkama:

RAZRED FANTJE DEKLETA SKUPAJ RAZREDNIČARKA
1. raz. 4 2    15 Ana Makovec
2. raz. 4 5
3. raz. 2 0    5 Nives Gruden
4. raz. 1 2

Dostopnost