Dolenja Trebuša

 

NASLOV:

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Podružnična šola Dolenja Trebuša

Dolenja Trebuša 68

5283 Slap ob Idrijci

 

TELEFON: 05 38 41 580

E- MAIL: PS.dolenja-trebusa(na)guest.arnes.si

Vodja podružnice: Nives Gruden

 
 
SEZNAM ZAPOSLENIH

Ana Makovec – razredničarka 1. in 2. b

Nives Gruden – razredničarka 3. in 4. b

Kristina Hvala – gospodinja in čistilka

Urška Nuk – gospodinja in čistilka

 

UČITELJI, KI ŠE POUČUJEJO NA ŠOLI:

Barbara Testen Ranković – angleščina 2. in 3. b, likovna umetnost 1. in 2. b in podaljšano bivanje

Metka Kavčič Feltrin – angleščina 4. b

 

PODALJŠANO BIVANJE je organizirano od 11.45 do 15.00. Izvaja ga učiteljica Barbara Testen Ranković.

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV je organizirano v šoli od 7.00 do 8.00. Izvajata ga Nives Gruden (ponedeljek, sreda, petek) in Ana Makovec (torek, četrtek).

 

DEŽURSTVO med odmorom za malico (8.45 – 9.00) in glavnim odmorom (10.35 – 10.55) izvajata Nives Gruden (ponedeljek, sreda, petek) in Ana Makovec (torek, četrtek).

 

 

Za čiščenje vrtca in šole ter kuhinjska opravila skrbita Kristina Hvala in Urška Nuk (kosilo pripelje hišnik s centralne šole).

Za popravila na šoli in razvoz kosil skrbita hišnika Valter Černigoj in Tomo Blaško.

 

Število učencev po razredih z razredničarkama:

 

RAZRED FANTJE DEKLETA SKUPAJ RAZREDNIČARKA
1. raz. 2 o    5 Ana Makovec
2. raz. 1 2
3. raz. 4 1    7 Nives Gruden
4. raz. 2 0

 

Dostopnost