Dolenja Trebuša

SEZNAM ZAPOSLENIH

Na šoli poučujejo:

  1. in 2. b razred: razredničarka Ana Makovec
  2. in 4. b razred: razredničarka Vojka Kleč

Likovna umetnost – 3. in 4. razred: Mirko Kavčič

Šport – 1. in 2. b (1 ura) ter 3. in 4. b (2 uri ): Luka Mrakič

Angleščina – 2. in 3. b: Andreja Klobučar

–  4. b: Metka Kavčič Feltrin

Oddelek podaljšanega bivanja: Marjan Rodman, Luka Mrakič, Mirko Kavčič in Andreja Klobučar

 

JUTRANJE VARSTVO je organizirano v šoli od 7.00 do 8.00. Izvajata ga razredničarki (Vojka Kleč – ponedeljek, sreda in Ana Makovec – torek, četrtek, petek).

Prostore šole in vrtca čisti čistilka.

Za čiščenje vrtca in šole ter huhinjska opravila skrbi ___________________ (kosilo pripelje hišnik s centralne šole).

Za morebitna popravila na šoli poskrbita hišnika Hinko Fortunat in Tomo .

 

Število učencev po razredih z razredničarkama:

 

RAZRED MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ RAZREDNIČARKA
1. raz. 4 1 7 ANA MAKOVEC
2. raz. 2 0
3. raz. 1 2 9 VOJKA KLEČ
  1 5

 

DEŽURSTVO med odmorom za malico (9.35 – 10.00)

Odmor za malico –  Ana (pon., tor., sre.), in Vojka (čet., pet.)

 

VARSTVO VOZAČEV (11.35 – 12.25)

Vojka – sreda

Ana – petek

 

PODALJŠANO BIVANJE

Marjan Rodman– ponedeljek in torek

Luka Mrakič –sreda

Mirko Kavčič – četrtek

Andreja Klobučar – petek