Skoči na glavno vsebino

Prijave in odjave obrokov

Informacije o urejanju prijav in odjav šolske prehrane

 

Prijava in odjava obrokov poteka preko aplikacije Moja Malica. Bližnjica do aplikacije je tudi na naši spletni strani pod ikono Šolska prehrana.

Registracija staršev za spletne odjave oz. prijave obrokov preko aplikacije moja MALICA

Pri prvi prijavi v sistem najprej opravite registracijo (navodila za registracijo novega uporabnika). Za registracijo potrebujete ŠIFRO KORISTNIKA (7-mestna šifra plačnika/učenca, ki jo najdete na računu, tik nad imenom in priimkom učenca) in OSEBNO ŠTEVILKO UPORABNIKA, katero dobite v tajništvu šole.

Po zaključku registracije prejmete na vašo elektronsko pošto sporočilo za Aktivacijo uporabniškega računa.

Po potrditvi aktivacije uporabniškega računa prejmete na vašo elektronsko pošto geslo za vpis. Geslo, ki ga prejmete na elektronski naslov, lahko po vpisu v sistem tudi spremenite (»Nastavitve računa« – zgornji desni kot).

Spletna odjava oz. prijava obrokov – aplikacija moja MALICA

Za urejanje prijav oz. odjav obrokov je potreben le vnos elektronske pošte in gesla. S tem lahko začnete z urejanjem prijav in odjav obrokov ter dodajanjem koristnikov v primeru, da imate več otrok. Lahko sledite tudi naslednjim navodilom za spletno evidenco obrokov.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih prireditvah, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola sama.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, morajo starši pravočasno odjaviti prehrano za čas odsotnosti najpozneje do 8. ure tekočega dne preko spletne aplikacije Moja MALICA.

 

Sprememba za daljše časovno obdobje

Spremembe za daljše časovno obdobje povezane s prijavo in odjavo obrokov ter trajno odjavo oz. prijavo obroka sporočite starši pisno na elektronski naslov: odjava.prijava-obrokov(na)guest.arnes.si ali na elektronsko tajnico številka telefona je 05/38 41 584.

 

Prosimo vas, da navedete naslednje podatke:

– razred in oddelek otroka,

– ime in priimek otroka,

– obroki, ki jih odjavljate oziroma prijavljate,

– obdobje, za katero odjavljate obroke.

 

Subvencija obrokov

V primeru, da je učenec upravičen do subvencionirane prehrane, šola te podatke pridobi preko portala Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (MIZŠ), zato nam tega ni potrebno sporočati. Subvencija je tako avtomatično upoštevana pri izračunu za plačilo šolske prehrane.

Zelo pomembno je, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno ceno.

Šola s starši ob zaključku šolskega leta za naslednje šolsko leto sklene pogodbo o zagotavljanju organizirane prehrane in sprejemanju obveznosti plačila stroškov šolske prehrane.

V primeru tehničnih težav smo dosegljivi na telefon 05 / 38 41 560 (tajništvo, vsak delovni dan 6:00 do 14:00) in na telefon 05 / 38 41 561 (računovodstvo, vsak delovni dan od 7:00 do 15:00).

Odjave za nazaj niso mogoče.

Dostopnost