Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

Šolsko leto 2023/24

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

Šolsko leto 2022/23

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: italijanščina I, filmska vzgoja,  obdelava gradiv -les,  obdelava gradiv – umetne snovi, računalniška omrežja, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport – odbojka, sodobna priprava hrane, likovno snovanje I, likovno snovanje II,  multimedija, načini prehranjevanja, rastline in človek, šahovske osnove,  varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:  angleščina 1.r., šport 4., 5., 6. r., tehnika 4., 5., 6. r., računalništvo 4., 5., 6.r.

 

Dostopnost