Skoči na glavno vsebino

Podmelec

O podružnici

NASLOV:

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Podružnična šola Podmelec

Kneža 1

5216 Most na Soči

TELEFON: 05 38 41 579

E- MAIL: PS.Podmelec@guest.arnes.si

ŠOLSKI OKOLIŠ:

Klavže, Kneža, Logaršče, Loje, Podmelec,Temljine, Sela nad Podmelcem ;

Vodja podružnice: Vida Drole

Seznam zaposlenih in naziv delovnega mesta

Oddelek 1. in 2. razreda- učiteljica Vida Drole

Oddelek 3. in 4. razreda –  učiteljica Andrejka Šulin

GUM 1./2. c, LUM 3./4. c, OPZ – učiteljica Anja Slokan

TJA 1./2. c – učiteljica Veronika Rutar

TJA 3./4. c – učiteljica Valentina Dobravec

ŠPO 3./4. c – učiteljica Darja Sivec

JV – Vida Drole, Andrejka Šulin, Darja Sivec

OPB – Vida Drole, Ana Jovanović, Anja Slokan, Andrejka Šulin, Veronika Rutar

Špela Krivec – vzgojiteljica
Lea Golob Florjančič – pomočnica vzgojiteljice
Silvana Carli – vzgojiteljica
Nina Fon – pomočnica vzgojiteljice
Kogoj Marija – čistilka in kuharica – gospodinja

Majda Jermol – čistilka

Urnik dela tehničnega osebja in vzgojiteljic

Špela Krivec – vzgojiteljica – od 6.30 do 13.00
Lea Golob Florjančič – pomočnica vzgojiteljice 12.00 – 15.45
Silvana Carli – vzgojiteljica – 7.30 – 14.00

Nina Fon – pomočnica vzgojiteljice – od 7.30 do 15.00

Marija Kogoj – čistilka in kuharica – od 6.30 do 9.30 in od 11.00 do 16.00

Število učencev po razredih

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ RAZREDNIČARKA

1.raz.

2. raz.

3. raz.

4.raz.

3

1

1

4

3

3

2

6

6

4

3

10

23

Vida Drole

Andrejka Šulin

           

JUTRANJE VARSTVO

od 6.00 do 8.00 v šoli.

PODALJŠANO BIVANJE

Od 12. 30 do 15.50 v šoli.

DEŽURSTVA

Med odmorom za malico, med glavnim odmorom – Andrejka Šulin, Vida Drole, Tajda Vidič

SKRB ZA OKOLICO ŠOLE
Igrišče in prostor za šolo, plato pred šolo in parkirišče – učenci z učiteljicama

Travnato igrišče s cvetlično gredico in peskovnikom – vrtec in vzgojiteljici mlajša skupina

Vrtna hišica – vrtec in vzgojiteljici starejše skupine

Dostopnost