Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki

  1. Seznanitev staršev LDN PŠ Dolenja Trebuša v šolskem letu 2016/2017, vzgojnim načrtom šole, pravili šolskega reda, kriteriji ocenjevanja in standardi znanja po razredih (5.  september 2017)
  2. Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju in izbirni predmeti ter uporaba gradiv za naslednje šolsko leto (14. februar 2018)
  3. Šola v naravi in izbirni predmeti (maj, 2018)

 

Skupne pogovorne ure – od 14.00 do 15.30

Datumi: 10. 10., 14. 11., 12. 12., 9. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 29. 5.

Individualne pogovorne ure (po predhodni najavi)

Ana Makovec: sreda od 7.00 do 7.45

Vojka Kleč: četrtek od 7.00 do 7.45

 

Prireditve

S starši dobro sodelujemo tudi pri organizaciji prevozov na prireditve ter druge dejavnosti.


Člani sveta staršev

  • 1. b in 2. b razred –
  • 3. b in 4. b razred –