Skoči na glavno vsebino

V mesecu maju bodo učenci 6. in 9. razreda imajo Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Potekalo bo po naslednjem razporedu:

datum 6.razred 9. razred
petek, 4. 5. 2018 SLO SLO
ponedeljek, 7. 5. 2018 MAT MAT
sreda, 9. 5. 2018 TJA TJA

Preverjanje se bo vsak dan pričenjalo ob 8.30. Prihod učencev v šolo je po običajnem urniku.
Učenci počakajo skupaj z dežurnim učiteljem prvo šolsko uro (do 8.10 ) v jedilnici šole. Nato odidejo pred učilnice, kjer se bo izvajalo preverjanje. Po preverjanju sledi glavni odmor. Po odmoru se bo pouk nadaljeval po urniku.

Seznanitev učencev in staršev z dosežki in vpogled v naloge

Za vse učence 6. in 9. razreda bo potekalo elektronsko vrednotenje preizkusov znanja in tudi vpogled v ovrednotene naloge in dosežke bo potekal v elektronski obliki. Do obojega boste starši in učenci lahko dostopali s pomočjo šifre učenca (učenec jo bo dobil prvi dan preverjanja) in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

• za učence 9. razreda bo omogočen vpogled 29., 30. in 31. maja
• za učence 6. razreda pa 5., 6. in 7. junija

Za učence bo v računalniški učilnici v dopoldanskem času organiziran vpogled v naloge ob prisotnosti učitelja.
Za starše, ki nimate možnosti vpogleda/dostopa od doma preko računalnika, bo to omogočeno na šoli v računalniški učilnici in sicer:

• za starše učencev 9. razreda v četrtek, 31. maja od 14.00 – 15.00 ure
• za starše učencev 6. razreda pa v četrtek, 7. junija od 14.00 – 15.00 ure

Za vpogled se morate starši predhodno najaviti preko e pošte (jozica.kovacic1@guest.arnes.si) oz. na tel. številko 031 352 503 in sicer najkasneje na dan vpogleda do 12.00 ure.

Po vpogledu bo možnost poizvedbe, s katero se lahko preveri, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili.
Šola učencu izda Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Starše prosimo, da motivirate svoje otroke, naj se čim bolje pripravijo in resno pristopijo k opravljanju teh preizkusov!

Obvestilo za tisk najdete na tej povezavi.

Ciril Makovec, ravnatelj

Dostopnost