Skoči na glavno vsebino

Kakovost VIZ

Komisija za certificiranje sistemov vodenja pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje v Ljubljani je januarja 2007 podelila naši šoli certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja ter pravico do uporabe znaka in zastave.

Številka certifikata: KzP-008

Namen:

 • sistematično razviti pristope, ki vodijo h kakovosti vzgoje in izobraževanja kot prednostnemu cilju izobraževalne politike Slovenije in Evropske unije;
 • vzpostaviti ustrezno organizacijsko kulturo, iskati učinkovite poti komuniciranja in razvijanju pripadnosti zavodu;
 • vzpodbujati boljše medsebojno sodelovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov in z zainteresiranimi javnostmi;
 • okrepiti izmenjavo dobrih praks;
 • omogočati in spodbujati različnost;
 • doseči stalno rast kazalcev kakovosti v sodelujočih zavodih.


Vsebina:

 • Voditeljstvo in vodenje
 • Razvoj zaposlenih
 • Notranje in zunanje komuniciranje
 • Sodelovanje z učenci in starši
 • Vzgojno-izobraževalni proces
 • Razvoj in posodabljanje
 • Nenehno izboljševanja


Uvajanje in vzdrževanje modela

 • Za uvajanje in vzdrževanja modela skrbi tim za kakovost pri zavodu
 • Vzdrževanje in izpopolnjevanje zahtev modela bo zavod dokazovali enkrat letno ob ponovnem potrjevanju ustreznosti s strani zunanjih presojevalcev iz SIQ
 • Pred zunanjo presojo bodo notranjo presojo izvedli notranji presojevalci, ki so si opravili izobraževanje na inštitutu

 

Več na spletni stani SIQ: http://www.siq.si/

Dostopnost