Skoči na glavno vsebino

Tantadruj

TA ‘N TA DRUJ IZ TANTADRUJEVE DEŽELE

(POMEMBNE OSEBNOSTI MOJEGA ŠOLSKEGA OKOLIŠA)

Inovacijski projekt, izveden v šolskih letih 1999/2000 in 2000/2001 pri pouku slovenščine.
Vodja projekta : Danica Taljat, predmetna učiteljica slovenščine

Izvajalci projekta :

 • učenci in učitelji OŠ Dušana Muniha Most na Soči v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (TD Most na Soči)

Namen projekta :

 • zbrati gradivo o pomembnih osebnostih celotnega šolskega okoliša OŠ Dušana Muniha Most na Soči in ga na ustrezen način uradno predstaviti ob slovenskem kulturnem prazniku

Cilji projekta :

 • Vzpodbujanje mladih k raziskovalnemu delu.
 • Privzgajanje ljubezni do kulturne, zgodovinske, narodne in naravne dediščine okolja, iz katerega učenci izhajajo.
 • Navajanje učencev na javno nastopanje.
 • Negovanje in vrednotenje slovenskega jezika, zlasti preko umetnostnih besedil naših rojakov (Saša Vuga, Ciril Kosmač, Ivan Pregelj…).
 • Povezava šole s krajem.

Potek dela :

Šolsko leto 1999/2000

 • Učenci 8. razredov so v svojem okolju zbirali pisno, ustno, slikovno in fotografsko gradivo o pomembnih osebnostih s področja kulture, znanosti, umetnosti in domoljubja.
 • Izbrano osebo so v obliki govornega nastopa predstavili pred razredom – svojimi sošolci.
 • Zbrano gradivo z obvezno navedenimi viri so morali oddati učiteljici slovenščine, mentorici raziskovalne naloge, Danici Taljat.
 • Mentorica je besedila lektorirala in po navedenih virih preverjala verodostojnost podatkov.
 • Skupina učenk 8. razreda je besedila natipkala in kronološko uredila.
 • Učenke in mentorica so skupaj napisale uvod v brošuro, ki naj bi osvetlil njeno nastajanje in namen.

Šolsko leto 2000/2001

 • Učenec 8. razreda Miha Drole je besedila in priloženo fotografsko in slikovno gradivo računalniško oblikoval.
 • Slikar Boris Božič (takrat učitelj tehničnega pouka na OŠ Dušana Muniha Most na Soči) je oblikoval naslovnico.
 • Brošuro smo oddali v tisk.
 • Vsebina brošure je postala osnova za kulturni program ob 8. februarju 2001: PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA V PESMI, SLIKI IN PREDVSEM BESEDI.
 • V kulturnem programu so sodelovali učenci in učitelji OŠ (vodenje programa, branje umetnostnih besedil, šolski pevski zbor), pa tudi zunanji sodelavci našega šolskega okoliša (TD Most na Soči, Žarko Rovšček z diapozitivi šolskega okoliša, ki so se ujemali z umetniško besedo naših rojakov, MePZ Zdravko Munih Most na Soči, pisatelj Saša Vuga).
 • Povabili smo vse v brošuri omenjene še živeče osebnosti – odzvali so se vsi (9), v zadnjem hipu sta se dva opravičila zaradi bolezni.
 • Naši učenci so vabljene goste obdarili z brošurami in “ščurkovimi skednji” – to je na novo odkritimi igračkami iz Pregljevega otroštva, ki so jih posebej za ta dan izdelali pri tehničnem pouku.
 • S prireditvijo smo obeležili tudi 95-letnico TD Most na Soči, ki je tri rojake iz naše brošure (pisatelj Saša Vuga, dirigent Marko Munih, svetovno znani ribiški strokovnjak – muhar Marjan Fratnik) imenovala za častne člane.

Rezultati projekta :

 • Izdaja brošure pomeni uresničitev enega od ciljev dobre šole: učenci in učitelji so bili pri njenem nastajanju enakovredni sodelavci.
 • Brošura ni uporabna samo za potrebe šole, ampak vsaj za prebivalce celotnega šolskega okoliša, saj doslej tovrstno gradivo še ni bilo zbrano v eni sami publikaciji.
 • Gradivo je uporabno tudi za turistično propagandne namene.
 • S pomočjo raziskovalne naloge smo navezali prvi stik s hčerko našega rojaka Ivana Preglja, doktorico Bazilijo Pregelj, s katero še vedno potekajo dogovori o ureditvi Pregljeve spominske sobe na Mostu na Soči.
 • Naši učenci so na novo odkrili igračo iz Pregljevega otroštva “ščurkov skedenj”, ki lahko postane izviren turistični spominek.
 • Navezali smo stike z našimi znanimi rojaki, izmed katerih nekateri veliko pomenijo tudi v širšem slovenskem in celo svetovnem prostoru.
 • Našim učencem in številnim obiskovalcem prireditve smo omogočili pravi umetniški užitek ob poslušanju v živo spregovorjene besede mojstra slovenskega jezika – pisatelja Saše Vuge.
 • Preko različnih medijev (Radio Alpski val, Val 202, Radio Koper, TV Primorka, Kronika Slavističnega društva Slovenije…) smo delo naše šole predstavili tudi širši javnosti
 • Naši učenci so se javnosti predstavili z (tudi od imenitnih gostov pohvaljenim) kulturnim programom: vodenje celotne prireditve, branje besedil naših rojakov ob predvajanih diapozitivih, šolski pevski zbor.
 • Na sami prireditvi smo kot gostitelji imenitnih gostov dokazali, da smo homogen kolektiv, ki samo s skupnim delom vseh lahko v celoti izpelje tako zahteven projekt. Samo takšen šolski kolektiv pa lahko ustvari ugodno klimo za vzgojo in izobraževanje svojih učencev.

 

Danica Taljat

Dostopnost