Skoči na glavno vsebino

Dodatna pomoč

Dodatna strokovna pomoč

Prizadevamo si, da bi bilo učencem s posebnimi potrebami omogočeno, da razvijejo svoje spretnosti in sposobnosti v okviru svojih zmožnosti. Zato učenci s posebnimi potrebami, ki sami niso kos učenju, prejemajo dodatno strokovno pomoč (DSP), ki jim je dodeljena z Odločbo o usmeritvi na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebam (ZUOPP). Dodatna strokovna pomoč se izvaja na podlagi izdane odločbe o usmeritvi, izvajajo pa jo strokovnjaki posameznih področij ali predmetov, odvisno od posameznega učenca.

NEPOSREDNO DELO Z UČENCI

 • evidentiranje otrok z učnimi težavami;
 • sodelovanje v strokovnem timu šole za pripravo in izvedbo individualiziranega programa;
 • vodenje individualne mape za vsakega otroka;
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči;
 • spremljanje in evalvacija otrokovega razvoja;
 • delo z nadarjenimi otroki;

SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI

 • pridobivanje in izmenjava informacij o otroku;
 • individualno specialno-pedagoško svetovanje in pomoč;
 • sodelovanje z vzgojiteljicami v vrtcih;
 • sodelovanje v strokovnem aktivu šolske svetovalne službe;

SODELOVANJE S STARŠI

 • seznanjanje staršev z otrokovimi težavami;
 • pridobitev soglasja za delo z otrokom;
 • sodelovanje pri organizaciji pomoči;
 • sprotno informiranje o delu, napredku, težavah, posebnostih;
 • sodelovanje na delavnicah za starše:

SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI IN USTANOVAMI

 • pridobivanje in posredovanje informacij o otroku;
 • sodelovanje pri načrtovanju pomoči;
Dostopnost