Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti – Trebuša

FOLKLORNI KROŽEK

Pri folklornem krožku se srečujejo učenci od 1. do 4. razreda ob torkih, 6. šolsko uro. Skozi otroško ljudsko pesem, igre ter otroške ljudske plese spoznavajo in poustvarjajo bogato ljudsko izročilo naših prednikov.

Mentorici: Nives Gruden in Ana Makovec

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

V dejavnost so vključeni učenci od 1. do 4. razreda. Pevske vaje potekajo ob sredah, 6. šolsko uro. Otroci prepevajo različne ljudske in umetne pesmi, pa tudi otroške popevke. Pri dejavnosti se pripravljajo na šolske in javne prireditve.

Mentorica: Ana Makovec

ORFFOVA SKUPINA

V Orffovo skupino so vključeni vsi učenci, ki se želijo spoznati z glasbili in nanje igrati. Krožek poteka ob četrtkih, 6. šolsko uro, kjer otroci spoznavajo Orffova glasbila, način drže glasbil in tehniko igranja. Najpogosteje se učijo spremljave pesmi, ki jih pojejo pri pevskem zboru in se pripravljajo na šolske in javne prireditve.

Mentorica: Ana Makovec

Dostopnost