Šolski sklad

Predstavitev

Šolski sklad OŠ Most na Soči upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki zavoda in trije predstavniki staršev. Z šolskim letom 2020/21 je začel delovati nov upravni odbor, katerega predsednik je Vlado Trost. Sklad deluje s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev. Sredstva zbiramo tudi z zbiranjem odpadnega papirja, kartuš, organizacijo različnih dobrodelnih dogodkov.

Namen sklada

Z zbranimi sredstvi sofinanciramo številne dejavnosti za učence naše šole:

 • pomoč učencem iz socialno šibkejšega okolja,
 • pomoč nadarjenim učencem na posameznih področjih,
 • pomoč učencem z večjimi zdravstvenimi težavami,
 • enkratna pomoč učencem pri nepredvidenih dogodkih (naravne in ostale nesreče),
 • sofinanciranje dejavnosti posameznega učenca, razreda ali oddelka, ki niso sestavni del obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize …),
 • nagrajevanje (praktične nagrade) posameznih učencev ali skupin učencev za izjemne dosežke na različnih področjih dela,
 • sofinanciranje raziskovalne in projektne dejavnosti učencev na šoli,
 • pomoč pri nakupu nadstandardne opreme.

Kako uveljavljati pomoč iz šolskega sklada?

Sredstva iz šolskega sklada lahko pridobite na podlagi Vloge za dodelitev subvencije iz šolskega sklada.

O porabi denarja, zbranega v šolskem skladu, na podlagi kriterijev zapisanih v Pravilih šolskega sklada in kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi, odloča upravni odbor sklada, ki skrbi, da so vsa sredstva porabljena skladno s sklepi in pravili. Enkrat letno obravnava poročilo šolskega sklada tudi svet zavoda. Šolski sklad ima svoja Pravila.

Podprite nas

Vsi, ki bi želeli podpreti projekte šolskega sklada z donacijo lahko prostovoljni prispevek nakažete na namenski račun šolskega sklada. TRR: SI56 0132 8603 0683 725, sklic: 00 120-10, namen: Donacija šolski sklad.

V primeru, da želite donacijo nakazati za namen posamezne podružnične šole navedite sklic:

 • 00 120-11 za PŠ Dolenja Trebuša
 • 00 120-12 za PŠ Podmelec
 • 00 120-13 za PŠ Šentviška Gora
Dostopnost