Šentviška Gora

O podružnici

V letošnjem šolskem letu obiskuje šolo 23 učencev v dveh kombiniranih oddelkih.
Prihajajo iz vasi: Ponikve, Pečine, Prapetno Brdo, Polje, Šentviška Gora, Zakraj in Gorski Vrh.

Vozači se vozijo v šolo in nazaj domov z avtobusom, nekatere pa pripeljejo in odpeljejo starši.

Odhod avtobusa zjutraj s Ponikev ob 6.40, po zaključku pouka pa s Šentviške Gore ob 13.55. Z letošnjim šolskim letom po novem vozi avtobus tudi v vas Polje.

 

Oddelek 1. in 2. d: 10 učencev ( 5 + 5 ), učiteljica Vlasta Sotenšek,
Oddelek 3. in 4. d: 13 učencev ( 7 + 6 ), učiteljica Erika Laharnar, vodja podružnice

Učitelji, ki še poučujejo na naši šoli:

TJA v 4. razredu: Metka Kavčič Feltrin

TJA v 2. in 3. razredu: Veronika Rutar

LUM v 3. in 4.r: Mirko Kavčič

ŠPO in GUM v 1. in 2. r: Maja Volarič

ŠPO, SPO in NIT v 3.in 4.r: Maja Volarič
DSP in ISP: Anja Kragelj

 

OPB:

ponedeljek: Maja Volarič, Vlasta Sotenšek

torek: Anja Slokan, Erika Laharnar

sreda: Maja Volarič, Vlasta Sotenšek
četrtek: Mirko Kavčič, Erika Laharnar
petek: Maja Volarič, Vlasta Sotenšek


Vrtec:
– prvo starostno obdobje, kombinirani oddelek: 11 otrok
  vzgojiteljica: Alenka Razpet Kranjc, pomočnica vzgojiteljice Nataša Gruden
– drugo starostno obdobje, homogeni polovični oddelek: 10 otrok
  vzgojiteljica: Stanislava Črv

Kuharica in čistilka: Jana Mlakar                    
Čistilka (2 uri):  Anita Šuligoj

 

Urnik:

Jutranje varstvo : od 7.00 do 8.00 ( v šoli)
Varstvo bo tudi ob torkih, 3.šol. uro, ko imajo učenci 2.r TJA in ob petkih 5. šol. uro za učence 1.in 2.r, ko ne bodo imeli drugih dejavnosti. Izvajala ga bo učiteljica Vlasta Sotenšek.

 

Pouk: od 8.00 do 11.25 oz. 12.15 ( za učence 1.r), od 8.00 do 12.15 ( za učence 2., 3. in 4.r)

12.15 – 15.35 – OPB

 

 

 

Prehrana:

Odmor za  malico: od  9.35 – 9.50

Odmor za kosilo: ob 12.15 – 12.45         

 

Kosilo dovažajo s CŠ Most na Soči.

Dostopnost