Prijave in odjave obrokov

Posamezen obrok je pravočasno priavljen oz. odjavljen, če se ga prijavi/odjavi vsaj en dan prej in sicer do 12. ure ali najkasneje do 8. ure za tekoči dan. Prijava/odjava poteka na naslednje načine:

  • preko elektronske tajnice, številka telefona je 05/38 41 584
  • preko elektronske pošte, e-mail naslov je:
    • odjava.prijava-obrokov(na)guest.arnes.si

Prosimo vas, da navedete naslednje podatke:

  1. razred in oddelek otroka,
  2. ime in priimek otroka,
  3. obroki, ki jih odjavljate oziroma prijavljate,
  4. obdobje, za katero odjavljate obroke.

V zadovoljstvo nas vseh vas prosimo za natančno sporočanje.

Ciril Makovec, ravnatelj

Dostopnost