Učbeniški sklad

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

MOST NA SOČI 18 A

5216 MOST NA SOČI

 

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, OBOGATENI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki v 4 delih s prilogami + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + koda za LILIBI, PRENOVA 2017, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 43,60
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
  Skupaj: 51,55

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 40,00
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 11,85
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 11,85
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
B. Oblak, M. Prelog: GLASBENA SLIKANICA 2, učbenik, založba DZS Glasbena umetnost 16,10
  Skupaj: 87,75

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, NOVO 2015, učni komplet samostojnih delovnih zvezkov za 3. razred + koda LILIBI, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 49,00
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 13,85
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
  Skupaj: 70,80

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik, 2 dela – POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 17,15
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 14,00
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 5,95
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek, 2 dela, prenova 2012, založba DZS Matematika 13,00
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik za matematiko, NOVO 2016, založba DZS Matematika 17,50
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino z dodatnim gradivom, založba ROKUS-KLETT Angleščina 18,50
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, založba ROKUS-KLETT Angleščina 13,90
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT Družba 14,50
Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH Naravoslovje in tehnika 11,00
D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN Naravoslovje in tehnika 13,90
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT Glasbena umetnost 14,50
  Skupaj: 153,90

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko s praktičnim gradivom za NIT + brezplačne priloge, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 59,00
M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 14,00
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik, prenova 2013, založba DZS Matematika 18,50
S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, učbenik za angleščino z dodatkom, založba MKT Angleščina 19,50
S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, delovni zvezek, založba MKT Angleščina 14,90
M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN Družba 14,20
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT Glasbena umetnost 14,50
T. Tacol, B. T. Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 5, učbenik, založba DEBORA Likovna umetnost 14,00
  Skupaj: 168,60

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
P. Avbar, D. Dolenc: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 17,35
M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, PRENOVA 2013, založba ROKUS-KLETT Matematika 15,75
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba ROKUS-KLETT Angleščina 16,50
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba ROKUS-KLETT Angleščina 14,90
E. Baloh, B. Lenart: GEOGRAFIJA 6, učbenik, prenova 2012, založba MKZ Geografija 14,90
H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT Zgodovina 17,25
I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT Naravoslovje 15,45
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, založba ROKUS-KLETT Glasbena umetnost 17,90
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, založba IZOTECH Tehnika in tehnologija 15,00
  Skupaj: 145,00

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 16,85
J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT Matematika 15,30
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, novo 2015, založba ROKUS-KLETT Angleščina 16,50
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, novo 2015, založba ROKUS-KLETT Angleščina 14,90
H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT Geografija 16,60
Monde Neuf: ROČNI ZEMLJEVID EVROPE, plastificirano – piši/briši, založba DZS Geografija 5,90
Monde Neuf: ROČNI ZEMLJEVID AZIJE, plastificirano – piši/briši, založba DZS Geografija 5,70
O. Janša Zorn, M. Zorn, D. Mihelič: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu, založba DZS Zgodovina 17,90
P. Karba, D. Lasič, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, učbenik, prenova 2012, založba MKZ Domovinska in državljanska kultura in etika 12,90
I. Devetak, L. Rozman, M. Sopotnik, K. Susman: DOTIK NARAVE 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT Naravoslovje 15,90
N. Kustec: GLASBA SKOZI ČAS 7, OD ZAČETKOV DO BAROKA, učbenik, založba DZS Glasbena umetnost 19,50
B. Aberšek et al.: TEHNIKA 7, učbenik, založba DZS Tehnika in tehnologija 17,60
  Skupaj: 175,55

 

 

 1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet cena
Velja samo za učence, ki so se odločili za izbirni predmet italijanščina 1. To gradivo bodo lahko uporabljali tudi v naslednjih letih. Italijanščina  
T. Marin – A. Albano: Progetto italiano Junior 1, delovni učbenik, založba MKT Italijanščina 18,10
  Skupaj: 18,10

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 17,35
M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, PRENOVA 2012, založba ROKUS-KLETT Matematika 15,30
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, novo 2015, založba ROKUS-KLETT Angleščina 16,50
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, novo 2015, založba ROKUS-KLETT Angleščina 14,90
H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT Geografija 16,60
M. Otič, dr. D. Potočnik, M. Sevčnikar Krasnik: ZGODOVINA 8, Svet skozi čas, učbenik, založba MKZ Zgodovina 11,40
P. Karba, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, učbenik, prenova 2012, založba MKZ Domovinska in državljanska kultura in etika 12,90
M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS Biologija 16,00
D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT Biologija 14,90
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN Fizika 15,90
M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 1, učbenik za 8. razred, založba MODRIJAN Kemija 15,50
N. Dekleva, S. Glažar: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, obojestranska zgibanka, založba DZS Kemija 2,95
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ Glasbena umetnost 17,40
B. Aberšek, F. Florjančič, A. Papotnik: TEHNIKA 8, učbenik, založba DZS Tehnika in tehnologija 13,10
  Skupaj: 200,70

 

 

 1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet cena
Učenci uporabljajo isto gradivo kot v prejšnjem šolskem letu. Italijanščina  
  Skupaj: 0,00

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 17,35
M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT Matematika 15,75
T. Hutchinson: PROJECT 4, THIRD EDITION, učbenik za angleščino, založba MKT Angleščina 19,90
T. Hutchinson: PROJECT 4, THIRD EDITION, delovni zvezek za angleščino, založba MKT Angleščina 17,50
H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO, učbenik za geografijo v 9. razredu, založba ROKUS-KLETT Geografija 16,60
 TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1:475.000  (plastificiran, s flomastrom in gobico), založba AJDA Geografija 5,90
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino PRENOVA 2013, založba ROKUS-KLETT Zgodovina 17,75
M. Svečko, A. Gorjan: SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba DZS Biologija 16,00
D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT Biologija 14,90
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2,  učbenik za 9. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN Fizika 15,90
M. Vrtačnik, S. A. Glažar, A. Godec, K. W. Grm: MOJA PRVA KEMIJA 2, učbenik za 9. razred, založba MODRIJAN Kemija 16,20
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9,  učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ Glasbena umetnost 17,40
  Skupaj: 191,15

 

 

 1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet cena
Uporabljajo isto gradivo kot v prejšnjih letih. Italijanščina  
  Skupaj: 0,00

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica PODMELEC

KNEŽA 1

5216 MOST NA SOČI

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, OSNOVNI KOMPLET  -medpredmetni delovni zvezki v 4 delih s prilogami + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 37,60
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, zvezek za opismenjevanje v dveh delih, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 9,90
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
  Skupaj: 55,45

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 40,00
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 11,85
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 11,85
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT Matematika 11,85
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT Spoznavanje okolja 11,85
  Skupaj: 95,35

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, medpredmetni delovni zvezek v 6 delih + koda LILIBI, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 49,00
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 13,85
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 13,85
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT Matematika 13,85
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT Spoznavanje okolja 13,85
  Skupaj: 104,40

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik (2 dela), založba ROKUS-KLETT Slovenščina 15,00
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 14,00
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko (4 deli), založba ROKUS-KLETT Matematika 19,00
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino z dodatnim gradivom, založba ROKUS-KLETT Angleščina 18,50
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, založba ROKUS-KLETT Angleščina 13,90
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Angleščina 1,79
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT Družba 14,50
Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH Naravoslovje in tehnika 11,00
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT Naravoslovje in tehnika 14,50
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT Glasbena umetnost 14,50
  Skupaj: 136,69

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica ŠENTVIŠKA GORA

ŠENTVIŠKA GORA 31

5283 SLAP OB IDRIJCI

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, OSNOVNI KOMPLET  -medpredmetni delovni zvezki v 4 delih s prilogami + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 37,60
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, zvezek za opismenjevanje v dveh delih, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 9,90
S. Osterman, B. Stare: BRANJE JE IGRANJE 1, delovni zvezek, založba ANTUS Slovenščina 7,50
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
  Skupaj: 62,95

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 40,00
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 11,85
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 11,85
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT Matematika 11,85
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT Spoznavanje okolja 11,85
  Skupaj: 95,35

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, NOVO 2015, učni komplet samostojnih delovnih zvezkov za 3. razred + koda LILIBI, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 49,00
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 13,85
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 13,85
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem *FSC, količina: 1 Slovenščina 1,99
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Slovenščina 1,19
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT Matematika 13,85
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, visoki karo *FSC, količina: 1 Matematika 1,79
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1 Matematika 0,99
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT Spoznavanje okolja 13,85
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem *FSC, količina: 1 Spoznavanje okolja 1,99
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Glasbena umetnost 1,19
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1 Likovna umetnost 1,59
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1 Likovna umetnost 2,18
TEMPERA BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost  
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8, količina: 1 Likovna umetnost 2,99
VOŠČENE BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost  
NALIVNO PERO, količina: 1 Ostalo  
LESENE BARVICE, količina: 1 Ostalo  
FLOMASTRI, količina: 1 Ostalo  
SVINČNIK, trdota HB, količina: 1 Ostalo 0,59
RADIRKA, količina: 1 Ostalo  
ŠILČEK, količina: 1 Ostalo  
MAPA Z VARJENIMI MAPAMI, količina: 1 Ostalo  
  Skupaj: 128,84

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik, 2 dela – POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 17,15
M. Blažič, G. Kos, et al.: NOVI SVET IZ BESED 4, berilo, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 14,00
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Slovenščina 1,19
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 5,95
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni učbenik, 2 dela, prenova 2012, založba DZS Matematika 17,70
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek, 2 dela, prenova 2012, založba DZS Matematika 13,00
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, visoki karo *FSC, količina: 1 Matematika 1,79
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1 Matematika 0,99
RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika 0,59
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika  
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino z dodatnim gradivom, založba ROKUS-KLETT Angleščina 18,50
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, založba ROKUS-KLETT Angleščina 13,90
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Angleščina 1,79
A. Vovk Korže, C. Jurač: DRUŽBA SMO MI 4, učbenik, založba ROKUS-KLETT Družba 16,60
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Družba 1,79
Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH Naravoslovje in tehnika 11,00
D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN Naravoslovje in tehnika 13,90
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Naravoslovje in tehnika 1,79
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT Glasbena umetnost 14,50
NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni, količina: 1 Glasbena umetnost 0,99
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Glasbena umetnost 1,19
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1 Likovna umetnost 1,59
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1 Likovna umetnost 2,18
TEMPERA BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost  
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6 in 10; okrogli št. 8, količina: 1 Likovna umetnost 2,99
VOŠČENE BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost  
  Skupaj: 175,07

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica DOLENJA TREBUŠA

DOLENJA TREBUŠA 68

5283 SLAP OB IDRIJCI

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, OSNOVNI KOMPLET  -medpredmetni delovni zvezki v 4 delih s prilogami + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 37,60
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
  Skupaj: 45,55

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT Učni kompleti 40,00
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT Matematika 11,85
  Skupaj: 59,80

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
M. Grginič, V. Medved Udovič, I. Saksida: MOJE BRANJE – SVET IN SANJE, berilo za 3. razred, založba IZOLIT Slovenščina 19,00
M. Kern, M. Kramarič, M. Pipan: BRANJE – PISANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, založba ANTUS Slovenščina 5,30
V. Medved Udovič, N. Potočnik, S. Osterman: SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek za jezik, založba MKZ Slovenščina 13,75
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 7,95
I. Mulec, M. Petrič, T. Uran: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, delovni učbenik za matematiko v 3. razredu, 2 dela PRENOVLJENO, založba MODRIJAN Matematika 20,40
M. Antić et al.: OKOLJE IN JAZ 3, učbenik PRENOVLJENO, založba MODRIJAN Spoznavanje okolja 11,90
B. Oblak, M. Prelog: GLASBENA SLIKANICA 3, učbenik, založba DZS Glasbena umetnost 16,10
  Skupaj: 94,40

 

 

 1. RAZRED
naziv predmet cena
D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik, 2 dela – POSODOBLJEN, založba ROKUS-KLETT Slovenščina 17,15
B. Hanuš: BERILO 4, POZDRAVLJEN, SVET, berilo, 3 zvezki, založba DZS Slovenščina 17,50
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, založba ANTUS Matematika 5,95
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek, 2 dela, prenova 2012, založba DZS Matematika 13,00
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino z dodatnim gradivom, založba ROKUS-KLETT Angleščina 18,50
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, založba ROKUS-KLETT Angleščina 13,90
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Angleščina 1,79
A. Vovk Korže, C. Jurač: DRUŽBA SMO MI 4, učbenik, založba ROKUS-KLETT Družba 16,60
Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH Naravoslovje in tehnika 11,00
D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN Naravoslovje in tehnika 13,90
B. Oblak: MOJA GLASBA 4, delovni zvezek  s CD-jem, založba IZOLIT Glasbena umetnost 20,10
  Skupaj: 149,39