Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje

Nič, kar je dobro za nas,
ni dovolj dobro za otroke,
zato jim dajmo možnost
spoznati tisoč različnih stvari,
da bodo lahko izbrali
najboljše zase!

KAJ JE PODALJŠANO BIVANJE?

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega dela, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno izobraževalnimi cilji pouka; torej PB ni namenjeno zgolj varstvu otrok. Otrokom želimo zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje.

V času PB učenci poleg osnovnih dejavnosti učenci obiskujejo različne krožke.

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

1. KOSILO
Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja, in prehrana učencev v organizaciji šole.

2. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. Metode, s katerimi dosega cilje, so: igra, likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, ogled videokaset, branje, pogovor, sprehod … Aktivnost in prostor si učenci s pomočjo učitelja izberejo sami glede na možnosti: učilnica, igralnica, knjižnica, telovadnica, igrišče, okolica šole.

3. SAMOSTOJNO UČENJE
Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali zunaj pouka, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti se skrbi za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti.

4. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki naj imajo določen cilj, ob čemer upošteva in omogoča razvoj njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem.

Dostopnost