Poklicna orientacija

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca.

Ker se zavedamo težavnosti odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. V  ta namen imamo načrtni program poklicne orientacije za učence 8. in 9. razreda.

Obseg programa:
Z učenci spoznavamo različne poklice ter dejavnike poklicne odločitve. Pomagamo jim pri pridobivanju  informacij o možnostih vpisa na srednje šole in samem vpisu ter jih  seznanjamo s  politiko zaposlovanja in štipendiranja.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem 9. razredov tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski in na internetni strani ter tudi v pisni obliki.

Informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020-21.

2021-22 Dnevi odprtih vrat 2021

Koristne povezave

2021-22_Rokovnik za vpis v srednje šole za šol. leto 2022-23

Razpis za vpis v srednje šole

Razpis štipendij za deficitarne poklice

Dostopnost