Skoči na glavno vsebino

Poklicno usmerjanje

POKLICNA ORIENTACIJA

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca.
Ker se zavedamo težavnosti odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. V  ta namen imamo načrtni program poklicne orientacije za učence 8. in 9. razreda.

Obseg programa:

Z učenci spoznavamo različne poklice ter dejavnike poklicne odločitve. Pomagamo jim pri pridobivanju  informacij o možnostih vpisa na srednje šole in samem vpisu ter jih  seznanjamo z  politiko zaposlovanja in štipendiranja.
Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem  9. razredov tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski in na internetni strani ter tudi v pisni obliki.

Dostopnost