Skoči na glavno vsebino

Projekt “Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM”

Naš VIZ sodeluje v projektu OBJEM v vlogi implementacijskega/razvojnega VIZ-a. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc otrok/učencev/dijakov – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih/učencih/dijakih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

Kratek opis operacije
Cilj projekta je vzpostaviti oz. nadgraditi ustvarjalno in inovativno učno okolje za dvig splošnih kompetenc, vzpostaviti oz. nadgraditi celovito in učinkovito podporno okolje za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov in spremljati dejavnosti projekta ter evalvirati dosežke.
Trajanje operacije: 4. 11. 2016 do 31. 10. 2022

Sodelujoči konzorcijski partnerji: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Filozofska fakulteta Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Pedagoški inštitut, Pedagoška fakulteta Maribor, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Gimnazija Ormož, GRM Novo mesto – Srednja šola za gostistvo in turizem, Osnovna šola Bršljin, Osnovna šola Dornberk, Osnovna šola Franceta Prešerna, Kranj, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Osnovna šola Kidričevo, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Ljubečna, Osnovna šola Puconci, Prva OŠ Slovenj Gradec, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola – Šolski center Kranj, Srednja šola Izola, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina- program Predšolska vzgoja, Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Mladi rod, Vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Vrtec Ravne na Koroškem, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ekonomska šola Murska Sobota, Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, Gimnazija Jesenice, Gimnazija Koper, Gimnazija Litija, Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija Novo mesto, Gimnazija Škofja Loka, Gimnazija Tolmin, II. gimnazija Maribor, Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor, Osnova šola Frana Erjavca Nova Gorica, Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Osnovna šola Fokovci, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Mirna, Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Osnovna šola Šalovci, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Osnovna šola Vransko- Tabor, Srednja dvojezična šola Lendava, Srednja ekonomska šola Maribor, ŠC Nova Gorica- Biotehniška šola, ŠC Slovenj Gradec, Gimnazija, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Celje Gimnazija Lava, Vrtec Nova Gorica, Vrtec Pedenjped Ljubljana, Vrtec pri OŠ Križevci, Vrtec pri OŠ Muta, Vrtec pri OŠ Središče ob Dravi, Vrtec Studenci Maribor, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Tončke Čečeve, VVE pri OŠ Raka in Vzgojnoizobraževalni zavod vrtec Mavrica Izola

Naša šola je bila izbrana za delo v razvojnem timu projekta in bo skupaj z ostalimi razvojnimi šolami, fakultetami in Zavodom RS za šolstvo opredelila in dopolnjevala gradnike bralne pismenosti, pripravila predloge programov usposabljanja, razvijala didaktične pristope in pripravljala vertikalne dejavnosti za razvoj bralne pismenosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Dostopnost