Za nadarjene

Program dela z nadarjenimi učenci

Šola bo tudi v letošnjem letu nadaljevala z uresničevanjem Koncepta dela z nadarjenimi učenci, ki izhaja iz nalog, ki jih šoli za delo z nadarjenimi učenci nalaga Zakon o OŠ.

Izvedli bomo postopke evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev.

1. triada: Delo z nadarjenimi učenci je predvideno kot notranja diferenciacija ali usmerjanje v interesne dejavnosti v okviru ponudbe šole in zunanjih izvajalcev. V tretjem razredu bomo ob koncu leta izvedli evidentiranje nadarjenih učencev.

2. in 3. triada: V 8. in 9. razredu bomo izvedli evidentiranje nadarjenih učencev in postopek identificiranja evidentiranih kandidatov, v kolikor se bodo starši odločili za to.

Poleg tega bomo učencem ponudili različne interesne dejavnosti ter dodatni pouk. Učence bomo vključevali v projekte ter raziskovalne naloge. Pripravili bomo različne delavnice za vedoželjne ter ustvarjalno-raziskovalne in planinske tabore. Zbirali bomo tudi informacije o dejavnostih, ki jih organizirajo razne inštitucije izven šole, ter učence in starše obveščali o možnostih vključevanja.